Sprzęt

Ergospirometry firmy Cosmed Quark lub system mobilny k4b2

u1Są to aparaty służące do pomiaru wskaźników wymiany gazowej m.in poboru tlenu, wydychania dwutlenku węgla czy wentylacji minutowej płuc. Powietrze które wydycha badany jest pobierane do analizy z każdego oddechu poprzez komfortową maskę twarzową. Warta podkreślenia jest dokładność nowoczesnych analizatorów tlenu i dwutlenku węgla na poziomie odpowiednio 0,02% oraz 0,01%.

Biochemiczny analizator mleczanów Super GL Dr Muller’a

u4Do oznaczania stężenia mleczanów we krwi posłużyć się można różnego rodzaju urządzeniami i metodami samego oznaczenia. W badaniach naukowych obecnie zalecaną metodą jest metoda elektrochemiczna wykorzystująca detekcję enzymatyczną mleczanu. Analizatory paskowe (przenośne, tzw. „zakwaszarki”) są zdecydowanie mniej precyzyjnymi urządzeniami i raczej nie powinny być wykorzystywane do badań diagnostycznych a jedynie poglądowych.
W sportlab dbamy o najwyższą precyzję i wiarygodność pomiarów. Z tego też względu pracujemy na jednym z najnowocześniejszych aparatów firmy DR Muller. Pełna automatyzacja pomiaru i kalibracji gwarantuje eliminację błędów technicznych. Metodyka pomiarów jest zgodna z obowiązującymi międzynarodowymi normami.
Najwyższą jakość i niezawodność potwierdzają przyznane producentowi certyfikat ISO 9001

Analizator składu ciała Akern BIA 101 SPORT EDITION

Do analizy składu ciała posługujemy się metodą bioimpedancji (BIA) czyli rejestracji oporności tkanek na przewodzenie niewielkiego napięcia. Wysoką dokładność otrzymujemy w aparatach, w których do skóry przyklejane są specjalne elektrody. Aparat Akern BIA 101, którym posługujemy się w naszej diagnostyce gwarantuje bardzo wysoką precyzję pomiaru m.in. dzięki dodatkowemu pomiarowi reaktancji ciała.

Parametry, które można uzyskać za pomocą pomiaru składu ciała analizatorem BIA-101 to m.in.:

 • TBW – woda całkowita (w litrach i %)
 • ECW – woda pozakomórkowa (w litrach i %)
 • ICW – woda komórkowa (w litrach i %)
 • FM – masa tłuszczowa ( w kg i %)
 • FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %)
 • BCM – masa komórkowa (w kg i %)
 • MM – masa mięśniowa (w kg i %)
 • Stosunek sód/potas (Nae/Ke)
 • BMR – przemiana podstawowa (kcal)
 • BMI – index masy ciała
 • BCMI – index masy komórkowej ciała
 • PA – kąt fazowy między rezystancją a reaktancją
 • Pomiar segmentarny masy mięśniowej
Analizator składu ciała Tanita BC-418

u5W analizatorze wykorzystywana jest metoda bioimpedancji. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus).

Tanita BC 418 MA Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:
 • Całkowita zawartość wody w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kg
 • BMI Indeks masy ciała
 • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji
 • kanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • BMR Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal
Segmentowy odczyt dla każdej kończyny ( noga lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus) zawiera:
 • Wskaźnik masy mięśniowej
 • Masa mięśniowa kg
 • Tkanka tłuszczowa %
 • Rezystancja
Profesjonalna bieżnia HP Cosmos Quasar

u2Niemiecka firma h/p/cosmos jest producentem wysokiej klasy bieżni mechanicznych wykorzystywanych w sporcie wyczynowym, w testach diagnostycznych i rehabilitacji. Nasza bieżnia posiada długość pasa 170 cm i szerokość 65 cm, co daje zdecydowanie większy komfort biegu i samego badania. Standardowe bieżnie klubowe to wymiary 140-150 na 50-55 cm. Dzięki maksymalnej prędkości biegu 25 km/h możemy testować najbardziej wymagających zawodników.

Cykloergometr Cyclus 2 do badań kolarskich

cyclus2To ergometr dla prawdziwych profesjonalistów. Dzięki innowacyjnym technologiom masz teraz możliwość wykonania testów wydolnościowych i testów mocy na własnym rowerze. Dzięki temu uzyskujemy najwyższe odzwierciedlenie warunków naturalnego treningu. Trenażer Cyclus2 jest używany w renomowanych ośrodkach na całym świecie.

Nasze urządzenia pozwalają na przeprowadzanie badań w warunkach terenowych.

Dzięki ergonomii k4b2 możemy przeprowadzać testy wydolności praktycznie w każdych warunkach terenowych, niezależnie od dyscypliny sportowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod biuro@sportslab.pl

Co zyskujesz?

Klient otrzymuje rzetelny i precyzyjny obraz swojego wytrenowania i sprawności układu krwionośnego oraz oddechowego. Każdy klient jest objęty szczególną opieką fizjologa, z którym konsultuje wszelkie problemy z wdrożeniem nowych obciążeń treningowych. Klient uzyskuje informację, w jakim kierunku powinien zmierzać, by jego trening przynosił pozytywne rezultaty.

Dzięki badaniom dokładnie wiemy, jakie są zakresy intensywności treningu, jaka intensywność kształtuje wydolność, wytrzymałość czy wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Nasz trening staje się świadomy, skuteczny i ukierunkowany na wyznaczony cel!

0

Wpisz poniżej szukane słowo/wyrażenie i naciśnij Enter